torsdag 24 januari 2008

Team Disney

No comments.

Vi undrar dock om man kan få lite mer info om den kommande emissionen av aktier i 8a.nu. Hur stort är aktiekapitalet och hur kommer ägarstrukturen att se? Hur ser balans- och resultaträkning ut? Styrlesens sammansättning? Jämställdhetsplan? Finns det några garantier för att grundarna inte kommer att kliva av efter något år? Vilka är framtidsplanerna? Vilka är riskerna mot verksamheten? Utdelningspolicy? Kommer det i framtiden att finnas möjlighet till mer eller mindre fientliga bud? Kan vi hoppas på någon form av inoficiell handel på inoff.nu eller alternativa? Vi vill spekulera, inte äga för ägandets skull. Framförallt, vi vill ha ett prospekt. 5 lakan är trots allt ingen liten investering för den vanlige klättraren. Det motsvarar ungefär en snål månad i Font. Varför skulle vi välja bort det tillförmån för att bli fullblodskapitalister?

Jag försökte lägga in frågorna i en kommentar till nyheten men min webbläsare iddes inte samarbeta.

2 kommentarer:

Linkan sa...

Jag tar mig friheten och nominerar Bruno till Ior inom Team Disney :P

John sa...

Jag har ställt liknande frågor på 8a:s hemsida. Jag misstänker att de aktieposter som 8a annonserar ut egentligen är teckningsrätter. Annars skulle de åtta nuvarande ägarna vara tvungna att sälja sina aktier och därigenom reducera sitt ägande alternativt skulle det ske riktade nyemissioner varje gång en ny köpare annonserar sitt intresse vilket skulle leda till en utspädningseffekt och en herrans massa bolagsstämmor. För övrigt så misstänker jag att 8a climbing vare sig kommer att bli publikt eller lanseras på någon auktoriserad handelsplats vilket förstås kommer försvåra handeln med aktierna. Man kanske kan tänka sig ett särskilt handelsforum på 8a:s hemsida? Jag skulle nog ha föreslagit en ekonmisk förening om målsättningen är att få in så många intressenter som möjligt.