måndag 6 oktober 2008

8a do not think grades are that important

Det har ju klagats på att vi är dåliga på att länka till dottersiten. Vi är inte dom som är dom och bjuder gärna på lite extra reklamintäktsbringade trafik. Vad som gör andra glada gör också oss glada. Ny läsvärd artikel.

Inga kommentarer: