onsdag 5 juni 2013

Leta beta

Bouldring har genomgått en mindre revolution de senaste åren. Från att ha lagt timmar på att hitta rätt beta, ibland fruktlöst, finns "rätt" metod bara några fingerpill bort från oss. Det finns en viss tjusning med att hitta sin egen metod men tjusningen att komma upp är långt större. Att komma upp för ett problem ger en ljuvlig men kort njutning och jag måste hela tiden fylla på med den varan.
SteDanHan
Stefan pillar på rätt beta i starten på ap-problemet i Kvarntäkt. Hannes och Danny firar med en lite dans.

Inga kommentarer: